Anasayfa » Yayınlarımız » Sunumlar » Tanıtım Sunumu

Tanıtım Sunumu

KÖPRÜ GRUBU TANITIM SUNUMU

Dr. Selim Temurci

 

TEMELİ SAĞLAM BİR KÖPRÜ

Bugün Dünyaya yön verme iddiasındaki siyaset, beslendiği ideoloji ve bu ideolojinin ait olduğu Medeniyet anlayışı iflas etmiştir. Kendi yükselişini başkalarının eğik sırtlarında ve namlularının ucunda gören bir Medeniyetin, medeni olma iddiası sona ermiştir.

Yaşadığımız günler, dünyadaki tüm değerler sisteminin sorgulanması için uygun bir zemin meydana getirmiştir. Böyle bir ortam, hem ülkemiz hem de tüm insanlık için Yepyeni Bir Dönem’in habercisidir. Böyle bir zaman dilimi, bu ülkenin kendi dinamiklerini kavraması ve Alternatif bir Medeniyet Projesi’ni hem bu coğrafya, hem de tüm insanlık için ortaya koymasını gerekli kılmıştır.

Siyasi ve fikri dünyamızın kendi asıl rotasını bulabilmesi için köklü, asil ve insani medeniyetinden beslenmesi zorunludur. Bunu yapmadıkça siyasi açmazlar ve çözülmelerin oluşturduğu belirsizlik ve şaşırmışlık halinden kurtulmak mümkün değildir. Son 200 yıldır Batı’ya bakmaktan boynu tutulan bu millet, artık sorgulayacaktır. Köprü Grubu, bu sorgulamanın fikri planda hazırlayıcısı ve topluma sunucusu olacaktır.

Aydınlandığını iddia eden, ancak hala Hıristiyanlık üzerine bina edilen Karanlık Ortaçağ düşüncesini zihninden atamayan Batı’nın varılan noktada Türkiye için bir çağdaşlaşma prototipi” olamayacağı anlaşılmıştır. Yanlış bir medeniyet rotasında yıllarını kaybeden bu millet, Tanzimat’tan bu yana gerçekleşecek olan en şiddetli Medeniyet Kırılmasını yaşayacaktır. Bu kırılmayı sağlayacak içsel ve dışsal belirleyiciler hazır hale gelmiştir.

Homojen yapısı bozulan ve yıllarca ayrılık ve nifak tohumlarının atıldığı Türk toplumu bir dönüm noktasındadır.

Siyasal, ekonomik ve dini açıdan dünyada ve özellikle bu coğrafyada oynanan oyunlara dikkat çekmenin ve bunu yaparken toplumun her kesimiyle yakın bir iletişim halinde bulunmanın yolu kararlılık ve Büyük Devlet Anlayışı’na sahip olmayı gerektirir. Büyük Devlet Olmak;

    • İman = Medeniyet Projesinin Beslendiği Kaynak,
    • Kararlılıkla Çalışmak = Yarınları planlamak, başkasına değil, kendi vizyonuna hizmet etmek,
    • Kalpleri birbirine kaynaştırmakla,

olur.

 

Alternatif Medeniyet Projesinin Belirleyicileri

Köprü Grubu, Türk müyüz, Türkiyeli miyiz tartışmalarının yapıldığı bir dönemde dünyada kimlik arayışına girecek son milletin bu millet olduğunu yeni bir modellemeyle sunmaktadır.

 altmedprojesibelirleyicileri

 

 

Bir ülkede ilim, irfan, kültür, milli kimlik, tarihi devamlılık, adalet, huzur, güven, korkusuz ve hür yaşama ortamı, insanlık, ahlak fazilet yoksa medeniyet de yoktur.

 

Globalleşme Bağımlılık İlişkisi

Yabancı sermayenin çevre ekonomilerine nüfuzu bu bölge insanlarının ve doğal kaynaklarının sömürülmesine ve elde edilen karın merkez ülkeye geri aktarılmasına yol açar. Bu süreç fakirleşme, eşitsizlik ve adaletsizlikle sonuçlanır.

Çok uluslu şirketler bir bakıma çevre ülkelere yüksek düzeyde bir gelir eşitsizliğini pompalamışlardır.

FDI’nin AGÜ’lerde bir yandan eşitsizliği arttırırken diğer yandan da ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ileri sürmektedir

Ekonomide yaşanacak yüksek düzeyde bir açıklığın büyük bir gelir adaletsizliğine tekabül edeceği, bunun da ülkede silahlı çatışma olasılığını arttıracağıdır.

 bağımlılıkmodeli

 

Tarımsal ürünlerin ihracatı, düşük ekonomik refah, eşitsizlik ve siyasal kargaşa doğururken, imal edilmiş ürünlerin ihracatı ilgili ülkelerde ekonomik kalkınma, eşitlik ve siyasal istikrara yol açmaktadır. Temel ürünlerin ihracını gerçekleştirilen ülkeler dünya ekonomisinde ağırlıklı olarak AGÜ’lerdir. Bu nedenle globalleşme süreci sanayileşmiş ülkeler için pozitif, geri kalanlar için negatif etkiler.

KÖPRÜ GRUBU, SORUMLULUK ALMAKTAN KORKMAMAKTADIR. ÇÜNKÜ BU GRUP TÜM BAŞARILARIN SORUMLULUK ALANLARA AİT OLDUĞUNU İDRAK ETMİŞ İNSANLARDAN OLUŞMAKTADIR. BU İDEALLERİ PAYLAŞANLARI DA KUCAKLAMAYA HAZIRDIR.

Cevapla