Anasayfa » Yayınlarımız » Makaleler

Makaleler

Avrupa Birliği’ne Bakış ve AB-Türkiye İlişkileri’nin Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği Fikri’nin Doğuşu   Avrupa’da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmeye ve birlikteliğe duyulan ihtiyaç İkinci Dünya Savaşı yıllarında ivme kazanmıştır. Gerçekte, AB düşüncesi çok daha öncelere dayanmakta olup, 1884 yılında Alman Devletleri’nin kurduğu Zollverien’in 1870 yılında Bismarck’ın önderliğinde Almanya’nın bütünleşmesini sağlaması ve 1. Dünya Savaşı ve izleyen yıllarda ABD’’nin elde etmiş olduğu başarılar Avrupa uluslarının bir çatı altında toplanması ...

Devamını Oku »

Ortadoğu: “Zülmün Merkez Noktası”

Ortadoğu: “Zülmün Merkez Noktası” Ortadoğu Denilen Yer… Ortadoğu ile ilgili kaleme alınan kitap, makale ve farklı akademik bilimsel çalışmalarda ilk göze çarpan gerçeklik, “Ortadoğu” denilen coğrafı alanın tam olarak sınırlarının belli olmayışıdır. Bu duruma pek de şaşmamak gerekir. Çünkü, “Ortadoğu” kavramı, neresinden bakılırsa bakılsın, bu coğrafyayla ilgili emelleri olanların geçen yüzyıllar içerisinde oluşturduğu ve siyasi ve ekonomik literatüre sunduğu bir ...

Devamını Oku »

Modern Sonrası Yönetim Düşüncesi

  HAZIRLAYAN Salih ÇAKIROĞLU     MODERN SONRASI YÖNETİM DÜŞÜNCESİ   İşletmelerin daha iyi çalışabilmesi açısından günümüze kadar yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların hepsinin amacı işletmeyi daha iyi yerlere getirebilmektir. Tüm araştırmalar ve araştırmacılar işletme yönetimine hem benzer açılardan hemde farklı açılardan bakmışlardır.   Günümüzdeki ve gelecekteki yönetim felsefesinin temelinde, işçi ve işverenin katılımını sağlayan demokratik bir anlayış yatmaktadır. ...

Devamını Oku »

Planlama İlkeleri Doğrultusunda Enflasyon Hedeflemesi

PLANLAMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ENFLASYON HEDEFLEMESİ     HAZIRLAYAN Salih ÇAKIROĞLU       PLANLAMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ENFLASYON HEDEFLEMESİ   Planlama; hem işletme hedefleri açısından, hem kişisel hedefler açısından, hem de ülke hedefleri açısından tespit edilen geleceğe yönelik düşüncelerin kararlaştırılması ve gerçekleştirilmeye çalışılması sürecidir.   Planlamayı işletme açısından değerlendirirsek, bir sonraki ayda, yılda veya daha uzun süre içinde yeni yatırımlar yapmak, ...

Devamını Oku »

Klasik İşletme Yönetimi Düşüncesi

  HAZIRLAYAN Salih ÇAKIROĞLU KLASİK İŞLETME YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİ Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan gelişmelerin sonucu olarak, yapılan üretim kişisel olmaktan çıkıp, fabrika üretimine dönüşmüştür. Çeşitli makinelerin özellikle de buharlı makinelerin sayesinde fabrikalarda seri üretim yapılmaya başlanmış, fabrikaların ortaya çıkması ile de bunlarda çalışan insanları yönlendirme ve yönetme ihtiyacını doğmuştur. İşyerlerindeki verimliliği ve üretkenliği arttırmak amacıyla çeşitli düşünceler ortaya atılmıştır. Bu ...

Devamını Oku »

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

Giriş: AB ile ilişkiler 1959 yılında yapılan başvuru ile başladı.1963 yılında yapılan Ankara anlaşması ile hukuki süreçte başlamış oldu. Başlangıçta ki adı Çelik ve Kömür Birliği idi. Daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu yani AET olarak isimlendirildi. Fransa –Almanya önderliğinde Avrupa Birliği adını aldı. Başlangıçta ekonomik bir topluluk olarak örgütlenen topluluk daha sonra ekonomik ve siyasi bir birlikteliğe dönüştü. Günümüzde ise ...

Devamını Oku »