Anasayfa » Yayınlarımız

Yayınlarımız

1 Kasım 2015 Seçimlerine yönelik Videomuz

Devamını Oku »

Avrupa Birliği’ne Bakış ve AB-Türkiye İlişkileri’nin Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği Fikri’nin Doğuşu   Avrupa’da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmeye ve birlikteliğe duyulan ihtiyaç İkinci Dünya Savaşı yıllarında ivme kazanmıştır. Gerçekte, AB düşüncesi çok daha öncelere dayanmakta olup, 1884 yılında Alman Devletleri’nin kurduğu Zollverien’in 1870 yılında Bismarck’ın önderliğinde Almanya’nın bütünleşmesini sağlaması ve 1. Dünya Savaşı ve izleyen yıllarda ABD’’nin elde etmiş olduğu başarılar Avrupa uluslarının bir çatı altında toplanması ...

Devamını Oku »

Ekonomik Bütünleşmeler ve Nafta

HAZIRLAYAN Dr. SELİM TEMURCİ GİRİŞ Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Günümüzde artan dünya ticaret hacmi ve gittikçe şiddetlenen rekabet ile birlikte, şirketlerin pazar paylarını yükseltme çabaları hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek uluslararası alanda başarılı olmaya bağlıdır. Bu durumdan en az kayıpla çıkmayı hedefleyen sanayileşmiş ve yeni sanayileşen ülkeler ekonomik güvenliklerine daha fazla ...

Devamını Oku »

Likidite Riski

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ BANKACILIK ANABİLİM DALI     LİKİDİTE RİSKİ     HAZIRLAYAN Dr. Adem AKDEMİR         İÇİNDEKİLER BÖLÜM LİKİDİTE RİSKİ    Sayfa No   1.1. TANIMI …………………………………………………………………………………………………………. 3 1.2. LİKİDİTENİN KAYNAĞI……………………………………………………………………………… 4 1.3. LİKİDİTE ÖLÇÜMÜ ………………………………………………………………………………………. 4 1.4. LİKİDİTE İHTİYACI……………………………………………………………………………………… 5 1.5. LİKİDİTENİN KONTROLÜ…………………………………………………………………………… 6   BÖLÜM LİKİDİTE RİSKİNİN YÖNETİMİ   2.1. ...

Devamını Oku »

Ortadoğu: “Zülmün Merkez Noktası”

Ortadoğu: “Zülmün Merkez Noktası” Ortadoğu Denilen Yer… Ortadoğu ile ilgili kaleme alınan kitap, makale ve farklı akademik bilimsel çalışmalarda ilk göze çarpan gerçeklik, “Ortadoğu” denilen coğrafı alanın tam olarak sınırlarının belli olmayışıdır. Bu duruma pek de şaşmamak gerekir. Çünkü, “Ortadoğu” kavramı, neresinden bakılırsa bakılsın, bu coğrafyayla ilgili emelleri olanların geçen yüzyıllar içerisinde oluşturduğu ve siyasi ve ekonomik literatüre sunduğu bir ...

Devamını Oku »

Modern Sonrası Yönetim Düşüncesi

  HAZIRLAYAN Salih ÇAKIROĞLU     MODERN SONRASI YÖNETİM DÜŞÜNCESİ   İşletmelerin daha iyi çalışabilmesi açısından günümüze kadar yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların hepsinin amacı işletmeyi daha iyi yerlere getirebilmektir. Tüm araştırmalar ve araştırmacılar işletme yönetimine hem benzer açılardan hemde farklı açılardan bakmışlardır.   Günümüzdeki ve gelecekteki yönetim felsefesinin temelinde, işçi ve işverenin katılımını sağlayan demokratik bir anlayış yatmaktadır. ...

Devamını Oku »

Planlama İlkeleri Doğrultusunda Enflasyon Hedeflemesi

PLANLAMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ENFLASYON HEDEFLEMESİ     HAZIRLAYAN Salih ÇAKIROĞLU       PLANLAMA İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ENFLASYON HEDEFLEMESİ   Planlama; hem işletme hedefleri açısından, hem kişisel hedefler açısından, hem de ülke hedefleri açısından tespit edilen geleceğe yönelik düşüncelerin kararlaştırılması ve gerçekleştirilmeye çalışılması sürecidir.   Planlamayı işletme açısından değerlendirirsek, bir sonraki ayda, yılda veya daha uzun süre içinde yeni yatırımlar yapmak, ...

Devamını Oku »

Klasik İşletme Yönetimi Düşüncesi

  HAZIRLAYAN Salih ÇAKIROĞLU KLASİK İŞLETME YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİ Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan gelişmelerin sonucu olarak, yapılan üretim kişisel olmaktan çıkıp, fabrika üretimine dönüşmüştür. Çeşitli makinelerin özellikle de buharlı makinelerin sayesinde fabrikalarda seri üretim yapılmaya başlanmış, fabrikaların ortaya çıkması ile de bunlarda çalışan insanları yönlendirme ve yönetme ihtiyacını doğmuştur. İşyerlerindeki verimliliği ve üretkenliği arttırmak amacıyla çeşitli düşünceler ortaya atılmıştır. Bu ...

Devamını Oku »

Toplam Kalite Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ   HAZIRLAYAN SELİM TEMURCİ      İÇİNDEKİLER TOPLAM KALİTE YÖNETİM ORGANİZASYONLARINDA ÇALIŞAN UYGULAMALARI   GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE TKY: BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR……….. 3 ÇALIŞANLARIN KATILIMI: TEKNİK UYGULAMA………………………………………………. 5 ÇALIŞANLARIN KATILIMI : PROGRAM ELEMENTLERİ……………………………………… 8 ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ………………………………. 9 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY).. 13 ORGANİZASYONEL PLANLAMAYA DAİR BİR MODEL…………………………………….. 13 ...

Devamını Oku »

Banka Birleşmeleri

BANKA BİRLEŞMELERİ   HAZIRLAYAN Dr. Selim TEMURCİ   İÇİNDEKİLER GİRİŞ BANKA BİRLEŞMELERİYLE SAĞLANAN AVANTAJLAR BÜYÜMENİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR 1.1. Ölçek ve Kapsam Ekonomileri 1.1.1. Kaynaklarda Azaltıma Gidilmesi 1.1.2. Teknoloji Kullanımı 1.1.3. Riskin Dağıtılması 1.1.4. Dağıtım Kanallarının Genişlemesi 1.1.5. Tanıtım ve Reklam Giderleri 1.1.6. Finansal Yeniliklere Yatırım Yapma Gücü 1.2. Pazar Hakimiyeti 1.3. Korumacılık YENİ PAZARLARA GİRME DAHA BAŞARILI YÖNETİME ULAŞMA KÜÇÜK ...

Devamını Oku »