Anasayfa » Hakkımızda

Hakkımızda

Banka Hesap Bilgilerimiz

Köprü Grubu Derneği, Banka Hesap Bilgileri   Hesap Adı(Şirket Ünvanı)     : KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ Banka Adı                              : Garanti Bankası Şube Adı                                : Galata Şubesi Hesap No                               : 67 – 6297808 TL IBAN                                     : TR33 0006 2000 0670 0006 2978 08  

Devamını Oku »

Köprü Grubunun Temel Felsefesi

Bilgiye dayalı düşünce sistemiyle ülke meselelerinin çözümüne yönelik alternatif çözüm önerileri geliştirmek, toplumsal faydayı hedefleyen bu fikir ve projeleri rasyonel yollarla topluma duyurmak ve daha iyi yaşanabilir bir Türkiye’nin oluşmasına katkı sağlamak, Çalışkanlığı, düşünmeyi ve üretmeyi, ürettiğini topluma sunmayı kendi geleceği için vazgeçilmez gören, ortak bir akılla-ortak hedeflere koşan, mili ve manevi reflekslere, etik değerlere sahip, nitelikli, çağdaş, girişimci, yenilikçi, ...

Devamını Oku »

Tüzüğümüz

KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı, KÖPRÜ GRUBU DERNEĞİ’dir. MADDE 2: DERNEĞİN GENEL MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul il merkezi sınırları içerisindedir. Derneğin Adresi: …………………………………………………………..  Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin genel merkez adresi değiştirilebilir. MADDE 3: TANIMLAR Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar: Dernek: ...

Devamını Oku »

Yönetmelik 1

Yönetmelik  No: 01 Tarih: 12/11/2005 Sayfa No: 1 Köprü Grubu Derneği Merkez Teşkilat, Kurullar ve Şubelerinin Görev ve Yetkileri Yönetmeliği   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l-   Bu Yönetmeliğin amacı; Köprü Grubu Derneğinin merkez teşkilatının,kurullar,şubelerin ve dernek eklentilerinin görev ve yetki sınırlarını belirlemektir.Merkez teşkilatın ve merkez teşkilat içindeki birimlerin,dernek şubelerinin ve dernek eklentilerinin tabi olacakları usul ...

Devamını Oku »

Yönetmelik 2

Yönetmelik sayı no: 02 Tarih: 12/11/2005 Sayfa No: 01   Genel Kurul Seçimleri, Seçim Usulleri ve Yöntemleri  Yönetmeliği   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l-   Bu Yönetmeliğin amacı; Köprü Grubu Derneğinin genel kurul veya olağan üstü genel kurul da izlenecek yöntem, seçim usul ve yöntemlerini belirleyerek genel kurulun düzenli, dürüst ve disiplinli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,genel kurul ...

Devamını Oku »